Staðarreglur á Hlíðarendavelli

Staðarreglur á Hlíðarendavelli 2019

1. Vallarmörk eru girðing umhverfis völlinn og hvítir hælar.

2. Rafmagnslínur. Ef vitað er eða nánast öruggt að bolti leikmanns hitti rafmagnslínu við leik á vellinum er
höggið afturkallað vítalaust. Leikmaðurinn verður að leika að nýju þaðan sem fyrra högg var slegið (sjá reglu
14.6 um hvað eigi að gera).

3. Vegir, slóðir og stígar. Gamall vegur á 2/11 og 3/12 braut, grjóthleðsla við æfingaflöt, göngustígar og slóðar án
ofaníburðar eru hluti vallar. Annars er leyfilegt að taka lausn frá ofaníbornum vegum og stígum, samkvæmt
reglu 16.1 (sjá skilgreiningu á „hindrun”).

4. Óhreyfanlegar hindranir. Ruslafötur, bekkir, fjarlægðarhælar, vegvísar, auglýsingaskilti, fánastangir, fánaborg,
vökvunarkerfi, bjalla við 4. flöt og hælar sem styðja við eða skýla trjám eru óhreyfanlegar hindranir. Sjá reglu
16.1.

5. Hliðarlausn á gagnstæðri hlið rauðs vítasvæðis á 8. holu. Þegar bolti leikmanns er innan vítasvæðis, eða það
er vitað eða nánast öruggt að boltinn stöðvaðist innan vítasvæðis þótt hann hafi ekki fundist, má leikmaðurinn
taka lausn samkvæmt þeim kostum sem eru í reglu 17.1d. Því til viðbótar, þegar boltinn skar síðast mörk rauða
vítasvæðisins hægra megin á 8. holu má leikmaðurinn, gegn einu vítahöggi, láta upphaflega boltann eða annan
bolta falla á gagnstæðri hlið vítasvæðisins, eins og lýst er í fyrirmynd staðarreglu B-2.1.

6. Hreyfireglur til bráðabirgða.
a. Á brautum. Þegar bolti leikmanns liggur innan almenna svæðisins og þar sem gras er slegið í brautarhæð
eða neðar má leikmaðurinn taka vítalausa lausn einu sinni áður en högg er slegið með því að færa
boltann innan einnar kylfulengdar þaðan sem boltinn liggur (regla 14.1), þó ekki nær holunni og ekki út
fyrir almenna svæðið. Þegar lausn er tekin skv. þessari staðarreglu verður leikmaðurinn að velja stað til
að leggja boltann og fara eftir aðferðum við að leggja bolta aftur skv. reglu 14.2b(2) og 14.2e.
b. Á flötum. Bolta sem liggur á flötinni má færa um púttershaus frá upphaflegri legu, þó ekki nær holunni.
Leikmaðurinn má leggja bolta sinn aðeins einu sinni og boltinn verður aftur í leik þegar hann hefur verið
lagður.

Að öðru leyti skal leikið samkvæmt golfreglum R&A Rules Limited.
Almennt víti fyrir brot á staðarreglum: Holukeppni: Holutap. Höggleikur: 2 högg.

Athugið:
Bláir hælar eða línur : Grund í aðgerð. Sjá reglu 16.1.
Bláir og hvítir hælar : Bannreitur innan grundar í aðgerð, þaðan sem leikur er bannaður. Liggi bolti leikmanns á
reitnum, eða bannreiturinn truflar stöðu leikmannsins eða sveiflusvið, verður hann að leita
lausnar samkvæmt reglu 16.1f.
Gulir / rauðir hælar : Vítasvæði. Sjá reglu 17.

15. maí 2019

Einfölduð útgáfa:

1. Vallarmörk afmarkast af girðingu og hvítum hælum.
2. Sé bolti sleginn í rafmagnslínur skal höggið endurtekið án vítis.
3. Lausn er veitt frá ofaníbornum vegum og stígum en ekki frá grónum slóðum.
4. Lausn er veitt ef upptaldar hindranir trufla stöðu eða sveiflusvið.
5. Ef bolti hafnar í skurðinum ofan við 8. braut er heimilt, gegn einu vítahöggi, að láta
bolta falla brautarmeginn, jafn langt frá holu og þar sem boltinn fór síðast yfir mörk
vítasvæðisins, óháð því hvorum meginn boltinn fór síðast inn í það.

Hreyfireglur í stuttu máli:
Kylfulengd á brautum og púttershaus á flötum.